Ο Λογαριασμός μου | Στο Καλάθι
Αναζήτηση Προϊόντος: Σύνθετη Αναζήτηση
Embryo Publications Αρχική Σελίδα | Σχετικά με εμάς | Επικοινωνία | Χάρτης Αναζήτησης | Language: English Ελληνικά

Ασθένειες της τομάτας


Ασθένειες της τομάτας

Προβολή Μεγαλύτερης Εικόνας

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 015028

Τιμή: 130,00
Δημήτρης Ι. Βακαλουνάκης
9789609215022

Περιγραφή
Reviews

Ασθένειες της τομάτας
Διάγνωση και αντιμετώπιση

Συγγραφέας: Δημήτρης Ι. Βακαλουνάκης
ISBN: 9789609215022
Σελίδες: 560
Σχήμα: 21 X 29
Εξώφυλλο: Μαλακό
Έτος έκδοσης: 2010


Πρόσφατα κυκλοφόρησε το βιβλίο του γεωπόνου-φυτοπαθολόγου Δρα Δημητρίου Ι. Βακαλουνάκη με τίτλο: ‘ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ. ΔΙΑΓΝΩΣΗ και ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ’. Περιέχοντας περίπου 700 έγχρωμες εικόνες (υψηλής ανάλυσης) με συμπτώματα ασθενειών, το βιβλίο αυτό (μέγεθος Α4, 560 σελίδες, χαρτί ιλουστρασιόν) στοχεύει να ικανοποιήσει τις ανάγκες όλων εκείνων που θα ήθελαν να έχουν ένα χρήσιμο οδηγό γρήγορης διάγνωσης με πρακτικές συμβουλές σύγχρονης αντιμετώπισης των κυριότερων παρασιτικών (μυκητολογικές ασθένειες, βακτηριολογικές ασθένειες, ιολογικές ασθένειες, ασθένειες οφειλόμενες σε φυτοπλάσματα, ασθένειες οφειλόμενες σε φανερόγαμα ή σπερματόφυτα παράσιτα) και μη παρασιτικών (διαταραχές θρέψης, ζημιές από υψηλή αλατότητα, ζημιές από ακρότητες κλιματικών συνθηκών, τοξικότητα από φυτοπροστατευτικά προϊόντα, διαταραχές οφειλόμενες σε γενετικά αίτια κ.λπ.) ασθενειών καθώς και ζωικών εχθρών {σαλιγκάρια, πουλιά, τρωκτικά, κομβονηματώδεις, έντομα (αλευρώδεις, λιριόμυζες, αφίδες, θρίπες, βρωμούσες, κόρις, λύγκος, νοκτουίδες (κάμπιες), φυλλορύκτης της τομάτας (Tuta absoluta), ακάρεα} της τομάτας. Επιπλέον, όταν πρόκειται για μυκητολογικές προσβολές, το βιβλίο στοχεύει να βοηθήσει στην ταυτοποίηση των παθογόνων με την παροχή γραφικών απεικονίσεων, φωτογραφιών και δεδομένων σχετικών με τη μορφολογία των φυτοπαθογόνων μυκήτων, προκειμένου αυτά να χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις που είναι διαθέσιμος ο απαραίτητος εξοπλισμός.
Παράλληλα, όμως, το βιβλίο στοχεύει να καλύψει και τις ανάγκες των ακόμα πιο απαιτητικών, παρέχοντας λεπτομερή και σύγχρονη πληροφόρηση χωριστά για κάθε ασθένεια πάνω στη γεωγραφική εξάπλωση, την οικονομική σημασία, τη συμπτωματολογία, την αιτιολογία, την επιδημιολογία, τον κύκλο των ξενιστών και την αντιμετώπιση των κυριότερων ασθενειών της τομάτας.
Το βιβλίο απευθύνεται σε όλους που ασχολούνται με την καλλιέργεια της τομάτας, όπως γεωπόνους γεωργικών εφαρμογών και αγροεφοδίων, τεχνολόγους-γεωπονίας, φοιτητές Γεωπονικών Σχολών ΑΕΙ και ΤΕΙ, παραγωγούς κ.λπ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ……………………………………………………………………………….…....


A΄ ΜΕΡΟΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΗ……………………………...…………………………………….……..


ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Α′ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ......................……..…….


ΚΛΕΙΔΕΣ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ
ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝΤΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ.....................................................…………


ΚΛΕΙΔΕΣ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ
ΤΡΟΦΟΠΕΝΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ..........................................…………….....………………


ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ.....................


ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ……………………………………………………………


Τήξη των σπορείων ή φυταρίων και σήψη του λαιμού και των ριζών
των νεαρών φυτών...................................................…………………………......……….


Φελλώδης σηψιρριζία..................……………………………………………....…………….


Σήψη του λαιμού και των ριζών από Fusarium.............................………….........………….


Αδροφουζαρίωση...................……………………………………………………....………..


Βερτισιλλίωση….…………………………………………………………………………….


Διδυμέλλα…………………………………………………………………………………….


Σκληρωτίαση....…………………………………………………………………………...….


Σκληρωτινίαση……………………………………………………………………………….


Φαιά σήψη……………………………………………………………………………………


Έλκος του στελέχους από Alternaria….......…………………………………………...….…


Αλτερναρίαση…………………………………………………………………………...……


Στεμφυλίωση..………………………………………………………………………..………


Περονόσπορος………………………………………………………………………………..


Κλαδοσπορίωση………………………………………………………………………...……


Ωίδιο………………………………………………………………………………………….


Ανθράκωση……………………………………………………………………………….…..


Μαύρη σήψη των καρπών ……………………………………………………………….…..


Σήψη των ριζών και των καρπών από Phytophthora..………………………………….…..


Μετασυλλεκτικές σήψεις καρπών……….........…...................…………………………....…


Εμβολιασμός σε ανθεκτικά υποκείμενα…………………………………………………...…


Κατάλογος μυκητοκτόνων που κυκλοφορούν στην Ελλάδα και
συνιστώνται για την τομάτα…………..................………….....………….....……………


ΒΑΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ………………………………………………………….


Βακτηριακή στιγμάτωση.............…………………………………………………....……….


Βακτηριακή κηλίδωση................…………………………………………………....……….


Βακτηριακό έλκος ή κορυνοβακτηρίωση ……………………………………..……………


Βακτηριακό μάραμα………………………………………………………...……………….


Νέκρωση ή σήψη της εντεριώνης .......…………………………………………...………….


ΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ…………………………………………………………………….


Μωσαϊκό του καπνού (μωσαϊκό της τομάτας) ……………………………………...………


Μωσαϊκό της αγγουριάς…………………………………………………………………......


Μωσαϊκό της μηδικής.....………………………………………………………...……….….


Μωσαϊκό του πεπίνο.......……………………………………………………………...….….


Ιός Υ της πατάτας ...................…………………………………………………………....….


Ποικιλοχλωρωτικός νανισμός της μελιτζάνας ……………………………………...……….


Κατσαρή κορυφή.............……...…………………………………………………………......


Θαμνώδης νανισμός της τομάτας.………………………………………………………...….


Κάψιμο της τομάτας...................………………………………………………………....…..


Κίτρινη κορυφή της τομάτας......................………………………………………….....…….


Έγκαυμα του καπνού.....……………………………………….………………………....…..


Κηλιδωτός μαρασμός της τομάτας................................………………………………......….


Κίτρινο καρούλιασμα των φύλλων της τομάτας.................………………………………….


Ίκτερος.........................................................................………………………………........….


Τρόποι μετάδοσης των ιών..................................................………………………………….


ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΣΕ ΦΥΤΟΠΛΑΣΜΑΤΑ……………….…………….……….


Ασθένεια ‘big bud’ (γιγαντοφθαλμία) της τομάτας .……………………....……….………...


Ασθένεια ‘stolbur’ της τομάτας..................…………………………………….....………….


ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΣΕ ΦΑΝΕΡΟΓΑΜΑ Ή ΣΠΕΡΜΑΤΟΦΥΤΑ ΠΑΡΑΣΙΤΑ.....


ΜΗ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ…....………..………………………………....…………….


Διαταραχές θρέψης…………………………………………………………………………...


Ζημιές από υψηλή αλατότητα………………………………………………………………..


Ζημιές από ακρότητες κλιματικών συνθηκών……………………………………………….


Τοξικότητα από φυτοπροστατευτικά προϊόντα.……………………………………………..


Άλλες μη παρασιτικές ασθένειες με συμπτώματα στα φύλλα και τα άνθη.…………...…….


Άλλες μη παρασιτικές ασθένειες με συμπτώματα στους καρπούς……………………...…...


Λοιπές μη παρασιτικές ασθένειες.……………………………................................................


ΖΗΜΙΕΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΣΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΖΩΙΚΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ….………


Ζημιές από μηχανικά αίτια……………………………………………………………....…...


Ζημιές από σαλιγκάρια, πουλιά και τρωκτικά......…………………………………….....…..


Ζημιές από κομβονηματώδεις...................……………………………………………......….


Ζημιές από έντομα........................................…………………………………………......…..


Αλευρώδεις.......................................................................................................................


Λιριόμυζες........................................................................................................................


Αφίδες...............................................................................................................................


Θρίπες...............................................................................................................................


Βρωμούσες.......................................................................................................................


Κόρις της τομάτας............................................................................................................


Λύγκος..............................................................................................................................


Νοκτουίδες (κάμπιες).......................................................................................................


Φυλλορύκτης της τομάτας (Tuta absoluta).....................................................................


Ζημιές από ακάρεα..............................................................................………………........….


ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΟΛΑΝΩΔΗ............................................................................................................


ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ΠΑΡΑΤΗΓΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗ
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ) ΤΩΝ
ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΜΥΚΗΤΩΝ ΤΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ......………………………..


Pythium spp. …………………………………………………………………………………


Pyrenochaeta lycopersici…………………………………………………..………………..


Fusarium oxysporum…………………………………………………………………………


Verticillium dahliae..………………………………………………………………...………


Didymella lycopersici........…………………………………………………………………..


Sclerotium rolfsii...................…………………………………………………………….…..


Sclerotinia sclerotiorum........………………………………………………………………..


Botrytis cinerea…………………………………………....…………………………………


Alternaria alternata………………………………………………………………………….


Alternaria solani.........…………………….…………………………………………………


Stemphylium spp.....................………………………………………………………………..


Phytophthora infestans……....………...…………………………………………………….


Mycovellosiella fulva..……....……………………………………………………………….


Leveillula taurica………………………………………………………………………...…..


Oidium neolycopersici & O. lycopersici..........………………………………………………


Colletotrichum coccodes..................…………………………………………………………


Rhizoctonia solani.................................................…………………………………………...


Β΄ ΜΕΡΟΣ - ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ………………………....….


ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΜΑΤΑ.......................….……………………………………...….....…..


tomata: καταγωγη – Ταξινομηση – βοτανικοι χαρακτηρεσ.......................


ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ………..................…………………......….


ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ υβριδίων τοματασ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ..........................................


ΥΒΡΙΔΙΑ ΤΟΜΑΤΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑЇΚΗ ΑΓΟΡΑ......................................................................................................


ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ………………….…………………………………………


Τήξη των σπορείων ή φυταρίων και σήψη του λαιμού και των ριζών
των νεαρών φυτών........................…………......……….……………………......……….


Φελλώδης σηψιρριζία..................…………………………....……………………………….


Σήψη του λαιμού και των ριζών από Fusarium.............................………….....…………….


Αδροφουζαρίωση...................………………………………………………....……………..


Βερτισιλλίωση….…………………………………………………………………………….


Διδυμέλλα…………………………………………………………………………………….


Σκληρωτίαση....…………………………………………………………………...………….


Σκληρωτινίαση……………………………………………………………………………….


Φαιά σήψη……………………………………………………………………………………


Έλκος του στελέχους από Alternaria….......……………………………………....…………


Αλτερναρίαση……………………………………………………………………………...…


Στεμφυλίωση..……………………………………………………………………………..…


Περονόσπορος………………………………………………………………………………..


Κλαδοσπορίωση…………………………………………………………………………...…


Ωίδιο………………………………………………………………………………………….


Ανθράκωση…………………………………………………………………………………..


Μαύρη σήψη των καρπών …………………………………………………………………..


Σήψη των ριζών και των καρπών από Phytophthora..……………………………………..


Σήψη των ριζών και των καρπών από Rhizoctonia...…………………………………...…..


Σήψη των καρπών από Pythium...............................…………………………………......…..


Σήψη των καρπών από Trichothecium...........................……………………………………..


Εμβολιασμός σε ανθεκτικά υποκείμενα…………………………………………………..…


Ηλιοαπολύμανση του εδάφους……….........…...................……...………….………….....…


ΒΑΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ……………………………………………………..…….


Βακτηριακή στιγμάτωση.............………………………………………………………....….


Βακτηριακή κηλίδωση................……………………………………………………….....….


Βακτηριακό έλκος ή κορυνοβακτηρίωση ……………………………………………..……


Βακτηριακό μάραμα………………………………………………………………...……….


Νέκρωση ή σήψη της εντεριώνης .......……………………………………………………....


ΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ…………………………………………………………………..….


Μωσαϊκό του καπνού (μωσαϊκό της τομάτας) ………………………………………...……


Μωσαϊκό της αγγουριάς………………………………………………………………....…...


Μωσαϊκό της μηδικής.....……………………………………………………………….....….


Μωσαϊκό του πεπίνο.......……………………………………………………………....….….


Ιός Υ της πατάτας ...................…………………………………………………………....….


Ποικιλοχλωρωτικός νανισμός της μελιτζάνας …………………………………….......…….


Κατσαρή κορυφή.............……...……………………………………………………….....….


Θαμνώδης νανισμός της τομάτας.………………………………………………………...….


Κάψιμο της τομάτας...................………………………………………………………....…..


Κίτρινη κορυφή της τομάτας......................…………………………………………….....….


Έγκαυμα του καπνού.....……………………………………….………………………....…..


Κηλιδωτός μαρασμός της τομάτας................................………………………………….......


Κίτρινο καρούλιασμα των φύλλων της τομάτας.................………………………………….


Ίκτερος.........................................................................………………………………….........


ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΣΕ ΦΥΤΟΠΛΑΣΜΑΤΑ………………………………..…….


Ασθένεια ‘big bud’ (γιγαντοφθαλμία) της τομάτας .………………………………….....…...


Ασθένεια ‘stolbur’ της τομάτας..................…………………………………………….....….


ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΣΕ ΦΑΝΕΡΟΓΑΜΑ Ή ΣΠΕΡΜΑΤΟΦΥΤΑ ΠΑΡΑΣΙΤΑ.....


ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΕΣ ΣΗΨΕΙΣ ΚΑΡΠΩΝ...............................................................................


ΜΗ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ…....………..……………………………………....……….


Διαταραχές θρέψης…………………………………………………………………………...


Ζημιές από υψηλή αλατότητα………………………………………………………………..


Ζημιές από ακρότητες κλιματικών συνθηκών……………………………………………….


Τοξικότητα από φυτοπροστατευτικά προϊόντα.……………………………………………..


Άλλες μη παρασιτικές ασθένειες με συμπτώματα στα φύλλα και τα άνθη.…………....…….


Άλλες μη παρασιτικές ασθένειες με συμπτώματα στους καρπούς………………………......


Λοιπές μη παρασιτικές ασθένειες.……………………………................................................


ΖΗΜΙΕΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΣΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΖΩΙΚΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ...................


Ζημιές από κομβονηματώδεις..................................................................................................


Ζημιές από έντομα........................................…………………………………………......…..


Αλευρώδεις.......................................................................................................................


Λιριόμυζες........................................................................................................................


Αφίδες...............................................................................................................................


Θρίπες...............................................................................................................................


Βρωμούσες.......................................................................................................................


Κόρις της τομάτας............................................................................................................


Λύγκος..............................................................................................................................


Νοκτουίδες (κάμπιες).......................................................................................................


Φυλλορύκτης της τομάτας (Tuta absoluta).....................................................................


Ζημιές από ακάρεα...................................................................................................................

free shipping

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Loading...