Ο Λογαριασμός μου | Στο Καλάθι
Αναζήτηση Προϊόντος: Σύνθετη Αναζήτηση
Embryo Publications Αρχική Σελίδα | Σχετικά με εμάς | Επικοινωνία | Χάρτης Αναζήτησης | Language: English Ελληνικά

Διατροφή αγροτικών ζώων


Διατροφή αγροτικών ζώων

Προβολή Μεγαλύτερης Εικόνας

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 002027

Τιμή Τιμοκαταλόγου: 25,00
Η Τιμή μας: 22,50
Κερδίζετε : 2,50 (10%)
9603515205
Γεώργιος Ζέρβας, Κωνσταντίνος Φεγγερός, Περικλής Καλαϊσάκης

Περιγραφή
Reviews

Διατροφή αγροτικών ζώων

Συγγραφέας: Γεώργιος Ζέρβας, Κωνσταντίνος Φεγγερός, Περικλής Καλαϊσάκης
ISBN: 9603515205
Σελίδες: 305
Σχήμα: 17 Χ 24
Εξώφυλλο: Μαλακό
Έτος έκδοσης: 2004


Περιεχόμενα:


Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή
Εισαγωγή 23

Κεφάλαιο 2 - Συστατικά του σώματος των ζώων και των ζωοτροφών
2. 1 Εισαγωγή 27
2. 2 Νερό 28
2. 3 Ξηρή Ουσία 29
2. 4 Χημική ανάλυση του σώματος των ζώων
και των ζωοτροφών 30
2. 4. 1 Αναλυτική τακτική Weende 31
2. 4. 2 Σύγχρονες αναλυτικές μέθοδοι 32
2. 5 Υδατάνθρακες 33
2. 6 Οργανικά οξέα 36
2. 7 Λίπη και λιποειδή 36
2. 8 Αζωτούχες ουσίες 37
2. 8. 1 Οι πρωτεΐνες 37
2. 8. 2 Αζωτούχες μη πρωτεϊνικής φύσης ενώσεις 39
2. 9 Ανόργανα στοιχεία 39
2. 10 Βιταμίνες 40

Κεφάλαιο 3 - Ζωοτροφές και Πρόσθετες Ύλες ζωοτροφών
3. 1 Γενικοί ορισμοί 43
3.2 Συστατικά των ζωοτροφών 43
3. 2. 1 Θρεπτικά συστατικά ζωοτροφών 44
3. 2. 2 Βλαπτικά της υγείας του ζώου συστατικά
ή αντιδιαιτητικοί παράγοντες 47
3. 2. 3 Αδρανή συστατικά ζωοτροφών 48
3. 3 Διάκριση - Κατάταξη των ζωοτροφών 49
3. 4 Περιγραφή απλών ζωοτροφών 51
3. 4. 1 Χονδρρειδείς ζωοτροφές 51
3. 4. 1. 1 Χλωρή φυτική ύλη 51
Χλόη 52
’λλα είδη χλωρής φυτικής ύλης 55
3. 4. 1. 2 Προϊόντα συντήρησης Χ. Φ. Υ 56
3. 4. 1. 2. 1 Ξήρανση Χ. Φ. Υ. και παραγόμενα
προϊόντα 57
3. 4. 1. 2. 2 Ενσίρωση Χ. Φ. Υ. και παραγόμενα
προϊόντα 58
3. 4. 1. 3 Υποπροϊόντα αλωνισμού 60
3. 4. 2 Συμπυκνωμένες ζωοτροφές 60
3. 4. 2. 1 Καρποί-σπέρματα 60
3. 4. 2. 2 Υποπροϊόντα γεωργικών βιομηχανιών 62
3. 4. 2. 3 Ζωοτροφές ζωικής προέλευσης 66
3. 4. 2. 4 Ανόργανες ζωοτροφές.. 67
3. 5 Τεχνολογία ζωοτροφών 68
3. 6 Πρόσθετες ύλες ζωοτροφών 69
3. 6. 1 Συμπληρωματικά θρεπτικών συστατικών 69
3. 6. 2 Βοηθητικές ουσίες 69
3. 6. 3 Βελτιωτικά της πέψης των θρεπτικών συστατικών 70
3. 6. 4 Προληπτικοί των ασθενειών παράγοντες 70

Κεφάλαιο 4 - Φυσιολογία της Θρέψεως
4. 1 Λήψη της τροφής 80
4. 1. 1 Μηχανισμός της πείνας 80
4. 1. 1. 1 Βραχυπρόθεσμος μηχανισμός 80
4. 1. 1. 2 Μακροπρόθεσμος μηχανισμός 81
4. 1. 2 Κατανάλωση της τροφής 83
4. 1. 3 Κατανάλωση νερού 85
4. 2 Πέψη της τροφής 86
4. 2. 1 Συμβιωτική πέψη στους προστομάχους 89
4. 2. 2 Πέψη στο έντερο 95
4. 2. 2. 1 Πέψη στο λεπτό έντερο 95
4. 2. 2. 2 Απορρόφηση 97
4. 2. 2. 3 Πέψη στο παχύ έντερο 99
4. 3 Μεταβολισμός 100
4. 3. 1 Ενεργειακές μεταβολές 102
4. 3. 2 Μεταβολισμός της γλυκόζης 103
4. 3. 3 Μεταβολισμός του λίπους 106
4. 3. 4 Μεταβολισμός των πρωτεϊνών 110
4.3. 5 Φυσιολογικός ρόλος των βιταμινών 114
4.3. 6 Φυσιολογικός ρόλος των ανόργανων στοιχείων 116
4. 4 Συμβολή των συστατικών της τροφής στη θρέψη 118
4. 4. 1 Φαινόμενη πεπτικότητα (ΦΠ) 119
4. 4. 1. 1 Μέθοδοι προσδιορισμού της ΦΠ 120
4. 4. 1. 2 Παράγοντες επηρεάζοντες τη ΦΠ 122
4. 4. 2 Απορροφητικότητα (Α) 123
4. 4. 2. 1 Προσδιορισμός της Α 123
4. 4. 2. 2 Ειλεακή πεπτικότητα αμινοξέων 124
4. 4. 3 Αξιοποίηση των απορροφηθέντων συστατικών
της τροφής 125
4. 4. 3. 1 Προσδιορισμός της MX 126
4. 4. 3. 2 Αξιοποίηση της πρωτεΐνης 127
4. 4. 3. 3 Διαθεσιμότητα των πρωτεϊνών της τροφής 129
4. 4. 3. 4 Αξιοποίηση των ανόργανων στοιχείων 131
4. 4. 4 Αξιοποίηση της ενέργειας 132
4. 4. 4. 1 Κατανομή της ενέργειας της τροφής 132
4. 4. 4. 2 Κατακρατούμενη (RE) και καθαρή (ΚΕ)
ενέργεια 134
4. 4. 4. 3 Παραγωγική αξιοποίηση της ΜΕ 137
4. 4. 4. 4 Μέτρηση της RE 138
4. 5 Ανάγκες των ζώων σε ενέργεια και θρεπτικά συστατικά 141
4. 5. 1 Ενεργειακές δαπάνες των ζώων 141
4. 5. 2 Θρεπτική (ενεργειακή) αξία των ζωοτροφών 144
4. 5. 2. 1 Μηρυκαστικά 145
4. 5. 2. 2 Χοίροι 147
4. 5. 2. 3 Πτηνά 148
4. 5. 3 Απώλειες σε πρωτείνη και αναπλήρωση αυτών 149
4. 5. 4 Ανάγκες σε ανόργανα στοιχεία 153
4. 5. 5 Ανάγκες σε βιταμίνες 153

Κεφάλαιο 5 - Διατροφή και ποιότητα κτηνοτροφικών προϊόντων
5. 1 Γάλα 156
5. 1. 1 Συστατικά του γάλακτος 156
5. 1. 1. 1 Λίπος 156
5. 1. 1. 2 Αζωτούχες ουσίες 159
5. 1. 1. 3 Λακτόζη 159
5. 1. 1. 4 Ανόργανα στοιχεία 160
5. 1. 1. 5 Βιταμίνες 160
5. 1. 2 Φυσικοχημικές ιδιότητες του γάλακτος 160
5. 1. 3 Οργανοληπτικές ιδιότητες του γάλακτος 161
5. 1. 3. 1 Γεύση 161
5. 7. 3. 2 Οσμή 161
5. 1. 3. 3 Χρωματισμός 161
5. 2 Κρέας 161
5. 2. 1 Σύσταση σφαγίου 163
5. 2. 2 Ποιότητα σφαγίου 167
5. 3 Αυγά 172
5. 3. 1 Ποιότητα αυγών 174

Κεφάλαιο 6 - Αρχές Διατροφής των Ζώων
6. 1 Τύποι σιτηρεσίων 179
6. 2 Ιδιότητες του σιτηρεσίου 180
6. 2. 1 Το ισόρροπο του σιτηρεσίου 181
6. 2. 2 Κορεστική ικανότητα του σιτηρεσίου 182
6. 2. 3 Καταλληλότητα των ζωοτροφών 183
6. 2. 4 ’λλες ιδιότητες του σιτηρεσίου 184
6. 3 Κατάρτιση του σιτηρεσίου 184
6. 3. 1 Οικονομική αξιολόγηση των ζωοτροφών 185
6. 3. 1. 1 Μηρυκαστικά 185
6. 3. 1. 2 Χοίροι και πτηνά 185
6. 3. 2 Μέθοδοι κατάρτισης σιτηρεσίων 186
6. 3. 2. 1 Η μέθοδος του Γραμμικού Προγραμματισμού. 186
6. 3. 2. 2 Η μέθοδος της μείξεως 187
6. 3. 2. 3 Εξισορρόπηση βασικών σιτηρεσίων 188
6. 4 Αποτελεσματικότητα της διατροφής 189
6. 4. 1 Εκμετάλλευση του σιτηρεσίου 190
6. 4. 2 Παράγοντες επηρεάζοντες τον ΣΕ 190
6. 4. 3 Μέσα βελτίωσης του ΣΕ 191
6. 4. 3. 1 Αύξηση της πεπτικότητας 192
6. 4. 3. 2 Αύξηση της αξιοποίησης κατά
τον μεταβολισμό 194
6. 4. 3. 3 Επηρεασμός της παραγωγής του ζώου 195
6. 4. 3. 4 Μεταβολή της κατανάλωσης τροφής 196
6. 5 Συστήματα διατροφής 196
6. 6 Τεχνική της διατροφής 198
6. 6. 1 Παρασκευή του σιτηρεσίου 198
6. 6. 2 Χορήγηση του σιτηρεσίου 199

Κεφάλαιο 7 - Διατροφή Μηρυκαστικών Ζώων
7. 1 Γενικά 201
7. 1. 1 Φυσιολογικές βάσεις 202
7. 1. 2 Κατάρτιση σιτηρεσίων μηρυκαστικών 205
7. 1. 3 Βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας
των σιτηρεσίων 206
7. 2 Διατροφή γαλακτοπαραγωγών αγελάδων 208
7. 2. 1 Γενικά 208
7. 2. 2 Διατροφή κατά την ξηρά περίοδο 210
7. 2. 3 Μεταβολικές νόσοι 214
7. 2. 4 Διατροφή κατά τη γαλακτική περίοδο 218
7. 2. 5 Διατροφή αγελάδων εντός του στάβλου 220
7. 2. 6 Σιτηρέσια απλής διατροφής 223
7. 2. 7 Διατροφή υψιπαραγωγών αγελάδων 224
7. 3 Διατροφή αγελάδων κρεοπαραγωγικού τύπου 226
7. 4 Διατροφή ταύρων 228
7. 5 Διατροφή αναπτυσσόμενων βοοειδών 229
7. 5. 1 Φυσιολογικές βάσεις 229
7. 5. 2 Διατροφή ζώων εκτροφής 230
7. 5. 3 Διατροφή μοσχίδων 232
7. 5. 4 Διατροφή ταυριδίων 234
7. 5. 5 Πάχυνση βοοειδών 235
7. 5. 5. 1 Πάχυνση μόσχων γάλακτος 235
7. 5. 5. 2 Πάχυνση αναπτυσσόμενων βοοειδών 236
7. 6 Διατροφή αιγοπροβάτων 239
7. 6. 1 Εισαγωγή 239
7. 6. 2 Διατροφή προβατίνων 243
7. 6. 3 Διατροφή αιγών 247
7. 6. 4 Διατροφή κριών και τράγων 249
7. 6. 5 Διατροφή αναπτυσσόμενων αμνοεριφίων 249
7. 6. 5. 1 Γενικά 249
7. 6. 5. 2 Διατροφή θηλαζόντων αμνοεριφίων 250
7. 6. 5. 3 Διατροφή αμνοεριφίων μετά
τον απογαλακτισμό 252
7. 6. 5. 4 Διατροφή παχυνόμενων αμνοεριφίων 255

Κεφάλαιο 8 - Διατροφή Χοίρων
8. 1 Διατροφή αναπαραγωγών χοίρων 258
8. 1. 1 Επίδραση της διατροφής στον κύκλο
αναπαραγωγής 258
8. 1. 2 Διατροφή κατά την κύηση 260
8. 1. 3 Διατροφή κατά τη γαλουχία 262
8. 1. 4 Διατροφή μετά τον απογαλακτισμό 265
8. 1. 5 Διατροφή κάπρων 266
8. 2 Διατροφή αναπτυσσόμενων χοίρων 266
8. 2. 1 Διατροφή θηλαζόντων χοιριδίων 267
8. 2. 1. 1 Φυσιολογικές ιδιαιτερότητες των νεογνών 267
8. 2. 1. 2 Διατροφή των χοιριδίων 268
8. 2. 2 Διατροφή απογαλακτισθέντων χοιριδίων 270
8. 2. 3 Διατροφή νεαρών χοίρων 271
8. 2. 3. 1 Υπολογισμός των αναγκών 271
8. 2. 3. 2 Διατροφή νεαρών χοίρων αναπαραγωγής 273
8. 2. 4 Πάχυνση των χοίρων 274
8. 2. 4. 1 Ξηρά σιτηρέσια απλής διατροφής 276
8. 2. 4. 2 Ρευστά σιτηρέσια 278
8. 2. 4. 3 Σιτηρέσια μεικτής διατροφής 279

Κεφάλαιο 9 - Διατροφή Πτηνών
9. 1 Γενικά 281
9. 1. 1 Παραγωγικοί στόχοι της ορνιθοτροφίας 282
9. 1. 2 Τεχνική της διατροφής των ορνίθων 283
9. 1. 3 Παράγοντες που επηρεάζουν την κατανάλωση
τροφής 284
9. 2 Διατροφή ορνίθων αυγοπαραγωγικού τύπου 285
9. 2. 1 Διατροφή κατά την περίοδο της ανάπτυξης 285
9. 2. 2 Διατροφή κατά την περίοδο της αυγοπαραγωγής 287
9. 2. 2. 1 Παραγωγικά χαρακτηριστικά
αυγοπαραγωγών ορνίθων 287
9. 2. 2. 2 Ανάγκες αυγοπαραγωγών ορνίθων 289
9. 2. 2. 3 Προδιαγραφές μειγμάτων διατροφής
αυγοπαραγωγών ορνίθων 291
9. 2. 2. 4 Διατροφή αναπαραγωγών ορνίθων 292
9. 3 Διατροφή αναπαραγωγών ορνίθων κρεατοπαραγωγικού
τύπου 292
9. 3. 1 Διατροφή κατά την περίοδο της ανάπτυξης 292
9. 3. 2 Διατροφή κατά την περίοδο της αυγοπαραγωγής 294
Διατροφή παχυνόμενων ορνιθίων κρεατοπαραγωγής 296
9. 4. 1 Στοιχεία για την ανάπτυξη των ορνιθίων 297
9. 4. 2 Στοιχεία για τον προσδιορισμό των αναγκών
των ορνιθίων 298
9. 4. 3 Προδιαγραφές των μειγμάτων διατροφής
των ορνιθίων 300


Βιβλιογραφία 303

free shipping

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Loading...