Ο Λογαριασμός μου | Στο Καλάθι
Αναζήτηση Προϊόντος: Σύνθετη Αναζήτηση
Embryo Publications Αρχική Σελίδα | Σχετικά με εμάς | Επικοινωνία | Χάρτης Αναζήτησης | Language: English Ελληνικά

Εισαγωγή στις υδατοκαλλιέργειες


Εισαγωγή στις υδατοκαλλιέργειες

Προβολή Μεγαλύτερης Εικόνας

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 002033

Τιμή Τιμοκαταλόγου: 40,00
Η Τιμή μας: 36,00
Κερδίζετε : 4,00 (10%)
9603511218
Σωφρόνιος Παπουτσόγλου

Περιγραφή
Reviews

Εισαγωγή στις υδατοκαλλιέργειες

Συγγραφέας: Σωφρόνιος Παπουτσόγλου
ISBN: 9603511218
Σελίδες: 595
Σχήμα: 17 Χ 24
Εξώφυλλο: Μαλακό
Έτος έκδοσης: 1997


Περιεχόμενα:

Κεφάλαιο 1

1 Εισαγωγή - Σημασία υδατοκαλλιεργειών Π
1. 1 Ορισμοί - Σκοποί 17
1. 2 Ιστορικό 17
1. 3 Πληθυσμιακή κατάσταση της Γης. Το πρόβλημα των τρο­φίμων στην
εποχή μας και στο άμεσο μέλλον 23
1. 4 Τρόφιμα από το υδάτινο περιβάλλον 26
1. 5 Σχέση Υδατοκαλλιεργειών και άλλων μορφών παραγω­γής τροφίμων 30
1. 6 Συνδυασμός Υδατοκαλλιεργειών και γεωργικών και
κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων 36
1. 7 Σημερινή κατάσταση Υδατοκαλλιεργειών 39
1. 7. 1 Διεθνώς. 39
1. 7. 2 Στην Ευρώπη - Μεσόγειο. 45
1. 7. 3 Στην Ελλάδα. 46
Βιβλιογραφία 50


Κεφάλαιο 2
2 Θεμελιώδεις αρχές των Υδατοκαλλιεργειών 57
2. 1 Σύγκριση μεταξύ των παραγομένων προϊόντων των Υ­δατοκαλλιεργειών.
Γιατί προτιμώνται τα ψάρια; 57
2. 2 Βιολογική βάση των Υδατοκαλλιεργειών 59
2. 3 Τα χαρακτηριστικά του κατάλληλου για Υδατοκαλλιέρ­γεια νερού 65
2. 3. 1 Η κινητική κατάσταση του νερού, 65
2. 3. 2 Η ποσότητα του νερού (παροχή) 67
2. 3. 3 Η θερμοκρασία του νερού 68
2. 3. 4 Το είδος του νερού (γλυκό-υφάλμυρο-θαλάσσιο) 71
2. 3. 4. 1 Γλυκά ή εσωτερικά νερά. 72
2. 3. 4. 1. 1 Πηγών 72
Ρεοκρινείς πηγές 73
Λιμνοκρινείς πηγές 73
Ελοκρινείς πηγές 73
2. 3. 4. 1. 2 Ποταμών 74
2. 3. 4. 1, 3 Λιμνών 77
2. 3. 4. 1. 4 Φραγμάτων (τεχνητές λιμναίες υδατοσυλλογές) 77
2. 3. 4. 1.5 Απόνερα σταθμών παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος 78
2. 3. 4. 1. 6 Νερά θερμών πηγών 79
2. 3. 4. 1. 7 Νερά αρδευτικών καναλιών 82
2. 3. 4. 1. 8 Νερά γεωτρήσεων αντλούμενα 83
2. 3. 4. 1. 9 Νερά ελών 83
2. 3. 4. 2 Υφάλμυρο νερά 84
2. 3. 4. 3 θαλάσσια νερά 84
2. 3. 4. 3. 1 Νερά ακτών 84
2. 3. 4. 3. 2 Νερά κόλπων και πορθμών 85
2. 3. 4. 3. 3 Νερά λιμνοθαλασσών 86
2. 3. 4. 3. 4 Θαλάσσια νερά θερμών πηγών 86
2. 3. 5 Η περιεκτικότητα του νερού σε οξυγόνο 86
2. 3. 6 Το χρώμα και η διαύγεια του νερού 89
2. 3. 6. 1 Το χρώμα 89
2. 3. 6. 1. 1 Λιμναία νερά 90
2. 3. 6. 1. 2 Ποτάμια νερά 91
2. 3. 6. 1. 3 Υφάλμυρα-θαλάσσια νερά 91
2. 3. 6. 2 Η διαύγεια του νερού 92
2. 3. 7 Οι τιμές του pΗ, του διοξειδίου του άνθρακα και η αλκαλικότητα του νερού 94
2. 3. 8 Η ποσότητα της αμμωνίας, των νιτρωδών (NO2) και των
νιτρικών (NO3) ιόντων 100
2. 3. 8. 1 Η αμμωνία 100
2. 3. 8. 1. 1 Επίδραση της τιμής του pΗ στην τοξικότητα της ΝΗ3 101
2. 3. 8. 1. 2 Επίδραση της ποσότητας του CO2 στην τοξικότητα της ΝΗ3 112
2. 3. 8. 1. 3 Επίδραση της ποσότητας του οξυγόνου του νερού στην τοξικότητα
της ΝΗ3 113
2. 3. 8. 1. 4 Επίδραση της θερμοκρασίας του νερού στην τοξικότητα της ΝΗ3 115
2. 3. 8. 1. 5 Επίδραση της αλατότητας του νερού στην τοξικότητα της ΝΗ3 115
2. 3. 8. 2 Τα νιτρώδη (NO2) 118
2. 3. 8. 3 Τα νιτρικό (NO3) 121
2. 3. 9 Το χλώριο 122
2. 3. 10 Η ρύπανση (άλλες ουσίες και βαρέα μέταλλα) 126
2. 3. 10. 1 Οργανικές ουσίες 127
2. 3. 10. 1. 1 Φαινόλες 129
2. 3. 10. 1. 2 ’λλες οργανικές ενώσεις 129
2. 3. 10. 2 Βαρέα μέταλλα-Ιχνοστοιχεία 129
2. 3. 10. 2. 1 Γενικά 129
2. 3. 10. 2. 2 Ψευδάργυρος 138
2. 3. 10. 2. 3 Χαλκός 142
2. 3. 10. 2. 4 Κάδμιο 144
2. 3. 10. 3 Πετρέλαια 146
2. 3. 11 Η μόλυνση 147
2. 3. 12 Η θερμική ρύπανση 148
2. 3. 13 Τα θρεπτικά στοιχεία (Ν-Ρ) Πρωτογενής παραγωγή 152
2. 3. 14 Γενικά συμπεράσματα αξιολογήσεως υδατοσυλλογών 154
2. 4 Επιλογή της τοποθεσίας για την εγκατάσταση μονά­δας
Υδατοκαλλιέργειας 158
2. 4. 1 Επιλογή της τοποθεσίας για την εγκατάσταση μονάδας
Υ­δατοκαλλιέργειας ξηράς 164
2. 4. 1. 1 Ποσότητα του διαθέσιμου νερού 165
2. 4. 1. 2 Τοπογραφία της περιοχής 165
2. 4. 1. 3 Έδαφος 167
2. 4. 1. 4 Κλιματολογικές συνθήκες περιοχής 170
2. 4. 2 Επιλογή της τοποθεσίας για την εγκατάσταση μονάδας με
κατασκευές εκτροφής μέσα στη φυσική υδατοσυλλογή 170
2. 4. 2. 1 Είδος υδατοσυλλογής 173
2. 4. 2. 2 Τοπογραφία της γύρω περιοχής 174
2. 4. 2.3 Κλίμα της περιοχής 174
2. 5 Σχέση μεταξύ φυσικών, βιολογικών και οικονομικών συν­θηκών - Γενικά 175
2. 5. 1 Παράγοντες που επηρεάζουν το μεταβολισμό των υδρόβιων
οργανισμών, την τελική παραγωγή και το οικονομικό α­ποτέλεσμα της
εκτροφής ή της καλλιέργειας τους 178
2. .5. 1. 1 Παράγοντες που συνδέονται με το ψάρι 178
2.. 5. 1. 2 Παράγοντες που συνδέονται με το νερό 179
2.5. 1. 3 Παράγοντες που συνδέονται με τις δεξαμενές εκτροφής των ψαριών 179
2.5. 1. 4 Παράγοντες που συνδέονται με τη διατροφή των ψαριών 179
2.5. 1. 5 Παράγοντες που συνδέονται με τον τρόπο χειρισμού και τη λειτουργία
της μονάδας 182
2. 5. 2 Παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγή των προϊόντων
του μεταβολισμού (περιττώματα-ούρα) των οργανισμών 185
2. 5.2.1 Παράγοντες που συνδέονται με τον οργανισμό (ψάρια) 185
2.5.2.2 Παράγοντες που συνδέονται με το νερό 186
2.5.2.3 Παράγοντες που συνδέονται με τον τρόπο χειρισμού της εκτροφής 186
2.5.2.4 Παράγοντες που συνδέονται με τη διατροφή των οργανισμών 187
2. 5. 2. 4. 1 Μεταβολισταία ενέργεια (τροφή) (Metabolizable energy) 187
2. 5. 2. 4. 2 Συντελεστής εκμεταλλεύσεως-Συντελεστής μετατρεψιμότητας 193
2. 5. 2. 4. 3 Ποσότητα τροφής 194
2. 5. 3 Καθορισμός της παροχής του νερού για συγκεκριμένη προβλεπομένη
παραγωγή ψαριών 197
2.5. 3. 1 Μέθοδος Hasten (1955) 197
2.5.3. 2 Μέθοδος Willoughby (1968) 198
2.5. 3. 3 Μέθοδος Wester (1970) 199
2.5.3. 4 Μέθοδος Elliott (1969) 199
2.5.3. 5 Μέθοδος Liao (1971) 200
2.5.3. 6 Μέθοδος Piper (1972) 201
2.5.3. 7 Μέθοδος Klonzetal. (1978) 201
2.5.3. 8 Μέθοδος του οξυγόνου 207
2. 6 Κριτήρια επιλογής υδρόβιων οργανισμών κατάλληλων
για Υδατοκαλλιέργεια 215
2. 6. 1 Κριτήρια εμπορευσιμότητας 217
2. 6. 1. 1 Παραδοσιακές διατροφικές συνήθειες 217
2. 6. 1. 2 Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά 217
2. 6. 1. 2. 1 Εξωτερική εμφάνιση του οργανισμού 218
2. 6. 1. 2. 2 Υφή της σάρκας 218
2. 6. 1. 2. 3 Χρώμα, γεύση και οσμή 219
2. 6 1. 2. 4 Συμπεριφορά του οργανισμού στη βιομηχανοποίηση του
τελικού προϊόντος του 221
2. 6. 1. 2. 5 Κατάσταση εμπορίου 223
2. 6. 2 Βιολογικά κριτήρια 224
2. 6. 2. 1 Ρυθμός αναπτύξεως 225
2. 6. 2. 2 Συντελεστής εκμεταλλεύσεως τροφής 226
2. 6. 2. 3 Ελεγχόμενη αναπαραγωγή-παραγωγή απογόνων 228
2. 6. 2. 4 Αντοχή στις ασθένειες και γενικότερα σε δυσμενείς συνθήκες εκτροφής 229
2. 6. 2. 5 Εύρος αλατότητας και θερμοκρασίας 230
2. 6. 2. 6 Απαίτηση αδικών κατασκευών εκτροφής 230
2. 6. 2. 7 Δυνατότητα συνεκτροφής ή μικτής εκτροφής 231
2. 6. 2. 8 Δυνατότητα αποδοχής τεχνητού σιτηρεσίου 231
2. 6. 3 Οικονομικά κριτήρια 232
Βιβλιογραφία 234


Κεφάλαιο 3
3 Συστήματα, μέθοδοι, φάσεις και οργάνωση εκτροφής και
καλλιέργειας υδρόβιων οργανισμών 251
3. 1 Συστήματα Υδατοκαλλιεργειών 251
3. 1. 1 Συστήματα εκτροφής και καλλιέργειας υδρόβιων οργανι­σμών από την
άποψη της σχέσεως της ανθρώπινης επεμ­βάσεως και το ύψους της
παραγωγής (Συστήματα Παραγωγής) 252
3. 1. 1. 1 Εκτατικό σύστημα 254
3. 1. 1. 2 Ημιεκτατικό σύστημα 254
3. 1. 1. 3 Ημιεντατικό σύστημα 255
3. 1. 1. 4 Εντατικό σύστημα 256
3. 1. 1. 5 Υπερεντατικό σύστημα 256
3. 1. 2 Συστήματα εκτροφής και καλλιέργειας υδρόβιων οργανι­σμών από την
άποψη του είδους των χρησιμοποιούμε­νων εγκαταστάσεων εκτροφής
ή καλλιέργειας και τον τρόπου χειρισμού του νερού
(Συστήματα Δεξαμενών) 258
3. 1. 2. 1 Σύστημα συνεχούς ροής του νερού (ανοικτό σύστημα). 259
3. 1. 2. 2 Σύστημα πολλαπλής χρησιμοποιήσεως του νερού (ημίκλειστο σύστημα) 261
3. 1. 2. 3 Κλειστό σύστημα . 261
3. 1. 2. 4 Σύστημα τεχνητών υδατοσυλλογών χωρίς ανανέωση του νερού 262
3. 1. 2. 5 Σύστημα τεχνητών υδατοσυλλογών με συνεχή ανανέωση του νερού ., 264
3. 1. 2. 6 Κλειστό σύστημα τεχνητών υδατοσυλλογών 265
3. 1. 2. 7 Σύστημα πλοκών δεξαμενών 265
3. 1. 2. 8 Σύστημα ιχθυομανδρών 266
3. 1. 3 Σχέση και αντιστοιχία ανάμεσα στα συστήματα εκτροφής
ή καλλιέργειας των υδρόβιων οργανισμών 266
3. 1. 4 Παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγή στα συστήματα
εκτροφής ή καλλιέργειας των υδρόβιων οργανισμών 267
3. 1. 4. 1 Παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγή στα εντατικά
συστήματα (εντατικό - υπερεντατικό) 267
3. 1. 4. 1. 1 Παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγή στο σύστημα των
πλω­τών δεξαμενών 279
Κατάλληλη τοποθεσία 279
Χειρισμός και συντήρηση δεξαμενών 280
3. 1. 4. 2 Παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγή στο ημιεκτατικό και
στο ημιεντατικό σύστημα 281
3. 1. 4. 2. 1 Πρωτογενής παραγωγή 284
-Οργανικά λιπάσματα 288
-Ανόργανα λιπάσματα 298
-Ανόργανα λιπάσματα ασβεστίου 298
-Φωσφορικά λιπάσματα 299
-Καλιούχα λιπάσματα 303
-Αζωτούχα λιπάσματα 304
3. 1. 4. 2. 2 Απλή ή μικτή εκτροφή 304
-Απλή εκτροφή 304
-Κινέζικα είδη κυπρίων 306
-Τιλάπια 306
-Κοινός κυπρίνος 305
Μικτή τροφή 308
3. 1. 4. 2. 3 Εκτροφή ενός φύλου ψαριού (monosex culture) 317
3. 1. 4. 2. 4 Συμπληρωματική τροφή 318
3. 1. 4. 2. 5 Μικτή εκτροφή ψαριών και καρκινοειδών 320
3. 1. 4. 2. 6 Ρυθμός ανανεώσεως του νερού εκτροφής 321
3. 1. 4. 2. 7 Τεχνητή οξυγόνωση του νερού της εκτροφής 322
3. 1. 4. 2. 8 Ασθένειες 324
3. 1. 4. 3 Παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγή στο εκτατικό σύστημα 324
3. 1. 5 Συστήματα και μέθοδοι συνδυασμένης ή ταυτόχρονης πα­ραγωγής
υδρόβιων οργανισμών και αγροτικών και κτη­νοτροφικών προϊόντων 326
3. 1. 5. 1 Εκτροφή ψαριών σε ορυζώνες 330
3. 1. 5. 2 Εκτροφή καραβίδων του γλυκού νερού σε ορυζώνες 332
3. 1. 6 Συστήματα και μέθοδοι παραγωγής φυτικών υδρόβιων οργανισμών 333
3. 1. 6. 1 Καλλιέργεια φυτοπλαγκτονικών οργανισμών 334
3. 1. 6. 1. 1 Καλλιέργεια φυτοπλαγκτονικών οργανισμών των γλυκών νερών 334
Εκτατικά συστήματα (ημιεκτατικό, ημιεντατικό) 335
Εντατικά συστήματα 337
-Μέσα καλλιέργειας 339
-Διαλύματα εμπλουτισμού 339
-Φωτισμός και θερμοκρασία 340
-Καθαρές καλλιέργειες 341
Καλλιέργεια φυτοπλαγκτονικών οργανισμών υφάλμυρων και θαλάσσιων
νερών 341
Ι Εκτατικά συστήματα (ημιεκτατικό, ημιεντατικό) 344
II Εντατικά συστήματα 345
- Όργανα και συσκευές 347
-Απορρυπαντικά 347
-Θαλάσσιο νερό και διαλύματα εμπλουτισμού 347
-Θερμοκρασία και φωτισμός 349
-Αποστείρωση 352
-Δεξαμενές καλλιέργειας και συστήματα παροχής αέρα και CO2 353
3. 1. 6. 2 Καλλιέργεια μακροφυκών 353
3. 1. 6. 3 Καλλιέργεια θαλάσσιων φυτικών υδρόβιων οργανισμών για την παραγωγή
ενέργειας 361
3. 1. 7 Συστήματα και μέθοδοι μαζικής παραγωγής ζωοπλαγκτονικών οργανισμών 364
3. 1. 7. 1 Εντατικό συστήματα εκτροφής ζωοπλαγκτονικών οργανισμών 365
3. 1. 7. 1. 1. Θαλάσσιοι ζωοπλαγκτονικοι οργανισμοί 365
Artemia salina 365
Brachionusplicatilis 369
3. 1. 7. 1.2 Ζωοπλαγκτονικοι οργανισμοί γλυκού νερού 371
3. 1. 7. 1. 3 Γενικά συμπεράσματα πάνω στα εντατικά συστήματα μαζικής
παραγωγής των ζωοπλαγκτονικών οργανισμών 372
Μη συνεχής μέθοδος 373
Συνεχής μέθοδος 373
3. 1. 7. 2 Εκτατικά συστήματα παραγωγής ζωοπλαγκτονικών οργανισμών 373
3. 1. 8. Συστήματα και μέθοδοι παραγωγής υδρόβιων μαλακίων 377
3. 1. 8. 1 Εκτατικά συστήματα παραγωγής δίθυρων μαλακίων 377
3. 1. 8. 1. 1. Εκτατικό σύστημα 377
3. 1. 8. 1. 2 Ημιεκτατικό και ημιεντατικό σύστημα 378
3. 1. 8. 2 Εντατικά συστήματα παραγωγής δίθυρων μαλακίων 380
3. 1. 9. Συστήματα και μέθοδοι παραγωγής υδρόβιων ανώτε­ρων καρκινοειδών 382
3. 1. 9. 1 Εκτατικό σύστημα 384
3. 1. 9. 2 Ημιεκτατικό και ημιεντατικό σύστημα 384
3. 1. 9. 3 Εντατικό και υπερεντατικό σύστημα 385
3. 1. 10 Συστήματα και μέθοδοι παραγωγής διάφορων άλλων υδρό­βιων και
ημιυδρόβιων ζωικών οργανισμών 388
3. 2 Κύριες φάσεις (στάδια) της διαδικασίας της παραγωγής
στις Υδατοκαλλιέργειες 391
3. 2. 1. 1η φάση. Συλλογη, επιλογή και συντήρηση γεννητόρων 392
3. 2. 2. 2η φάση. Γεννητική ωρίμανση 392
3. 2. 3. 3η φάση. Τεχνητή γονιμοποίηση 393
3. 2. 4. 4η φάση. Επώαση και εκκόλαψη 394
3. 2. 5 5η φάση. Επιβίωση και ανάθρεψη νεαρών ατόμων 394
3. 2. 6 6η φάση. Κύρια εκτροφή 395
3. 3 Βασικές αρχές οργανώσεως μονάδων Υδατοκαλλιεργειών 396
3. 3. 1 Επιλογή των οργανισμών που θα χρησιμοποιηθούν 396
3. 3. 2 Το μέγεθος της μονάδας (βιολογικοί και οικονομι­κοί παράγοντες) 398
3. 3. 2. 1 Καθορισμός της επιδιωκτέας παραγωγής 398
3. 3. 2. 1. 1 Ρυθμοί αναπτύξεως 399
Ι Ψαριών 399
-Βασικά χαρακτηριστικά των διατροφικών απαιτήσεων των ψαριών 415
α) Γενικά 415
Πρωτεΐνες 418
Λίπη 425
Υδατάνθρακες 428
Βιταμίνες 430
Ανόργανα στοιχεία 430
β) Φυσική τροφή 431
γ) Τεχνητά σιτηρέσια 441
- Υπολογισμός της ημερήσια χορηγητέας ποσότητας της τροφής 444
α) Γενικά 444
β) Σύστημα εκτροφής 444
γ) Το είδος της τροφής 448
-Υπολογισμός του απαιτούμενου αριθμού ιχθυδίων για συγκεκριμέ­νη παραγωγή 449
ΙΙ Ρυθμός αναπτύξεως μαλακίων δίθυρων 451
-Στρείδια (Ostrea sp., Crassostrea sp. ) 451
-Μύδια 469
ΙΙΙ Ρυθμός αναπτύξεως υδρόβιων καρκινοειδών 491
-Γενικά 491
-Macrobrachium rosenbergii (γαρίδα του γλυκού νερού) 492
-Penaeus sp. (θαλάσσιες γαρίδες) 507
-Καραβίδες του γλυκού νερού... 517
-Αστακοί (Homarus sp Palinurus sp. ) 523
IV Ρυθμός αναπτύξεως φυτικών υδρόβιων καλλιεργούμενων
οργανισμών 530
-Φυτοπλαγκτονικοί οργανισμοί 530
-Μακροφύκη 536
V Ρυθμός αναπτύξεως εκτρεφόμενων ζωοπλαγκτονικών οργα­νισμών 537
3. 3. 2. 1. 2 Υπολογισμός της φυσικής παραγωγής - παραγωγικότητας ελεγχόμενων
ή όχι υδατοσυλλογών 537
Ι Γενικά 537
ΙΙ Λιμναίες υδατοσυλλογές 540
ΙΙΙ Ρέοντα νερά 543
IV Υφάλμυρα και θαλάσσια νερά 548
3. 3. 2. 1. 3 Είδος μονάδας (οικογενειακής ή βιομηχανικής μορφής) 551
3. 3. 2. 2 Κατεύθυνση μονάδας (είδος παραγόμενων προϊόντων) 552
3. 3. 2. 3 Συνθήκες διαθέσεως των προϊόντων 554
3. 3. 3 Οργάνωση της μονάδας 554
3. 3. 3. 1 Γενικά 554
3. 3. 3. 2 Οργάνωση μονάδων παραγωγής ψαριών εμπορεύσιμου μεγέθους 557
3. 3. 3. 2. 1 Χειρισμός 557
3. 3. 3. 2. 2 Λειτουργία 560
3. 3. 3. 3 Οργάνωση μονάδων παραγωγής ανώτερων καρκινοειδών 560
3. 3. 3. 3. 1 Χειρισμός 560
3. 3. 3. 3. 2 Λειτουργία 561
3. 3. 3. 4 Οργάνωση μονάδων παραγωγής δίθυρων μαλακίων 563
3. 3. 3. 4. 1 Χειρισμός 563
3. 3. 3. 4. 2 Λειτουργία 566
3. 3. 3. 5 Οργάνωση μονάδων καλλιέργειας θαλάσσιων μακροφυκών 566
Βιβλιογραφία 572

free shipping

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Loading...