Ο Λογαριασμός μου | Στο Καλάθι
Αναζήτηση Προϊόντος: Σύνθετη Αναζήτηση
Embryo Publications Αρχική Σελίδα | Σχετικά με εμάς | Επικοινωνία | Χάρτης Αναζήτησης | Language: English Ελληνικά

Les maladies de la tomate: Identifier, connaître, maîtriser (Ασθένειες της τομάτας - Αναγνώριση, βιολογία και αντιμετώπιση - έκδοση στα γαλλικά)


Les maladies de la tomate: Identifier, connaître, maîtriser (Ασθένειες της τομάτας - Αναγνώριση, βιολογία και αντιμετώπιση - έκδοση στα γαλλικά)

Προβολή Μεγαλύτερης Εικόνας

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 015118

Τιμή: 94,00
9782759203284
Dominique Blancard

Περιγραφή
Reviews

Les maladies de la tomate: Identifier, connaître, maîtriser

Συγγραφέας: Dominique Blancard
ISBN: 9782759203284
Σελίδες: 690
Σχήμα: 23 Χ 30
Εξώφυλλο: Σκληρό
Έτος έκδοσης: 2009
Une somme de connaissances exceptionnelle sur les maladies parasitaires et non parasitaires affectant la tomate dans le monde. Largement illustré, ce livre facilite le diagnostic et préconise des méthodes de protection.

Cet ouvrage de référence rassemble l'ensemble des connaissances disponibles à ce jour sur les maladies parasitaires et non parasitaires affectant la tomate dans le monde. Ses principaux ravageurs sont aussi largement évoqués.Plus de 900 photos permettent d'identifier le moindre symptôme. Plusieurs centaines de bioagresseurs sont présentés et leur biologie détaillée. Le diagnostic est ainsi facilité et des méthodes de protection sont préconisées.
Ce livre est destiné à un large public : professionnels de la filière légumes, étudiants, enseignants et chercheurs.

 

Sommaire

Préface (John Warner Scott)
Remerciements
Introduction
Comment utiliser cet ouvrage ?

La tomate : la plante et sa culture
Lycopersicon esculentum et les espèces affines
Diversité culturale de la tomate et conséquences phytosanitaires : de l'extensif à l'hyper intensif

Diagnostic des maladies parasitaires et non parasitaires
Altérations, anomalies des folioles et des feuilles
Anomalies de croissance des plantes et/ou de la forme des folioles et des feuilles
Plantes à croissance anormale (végétation rabougrie, bloquée, proliférante...)
Feuilles, folioles partiellement ou totalement déformées (cloquées, recroquevillées, incurvées, enroulées…)
Feuilles, folioles aux proportions et aux contours anormaux (plus petites, filiformes, dentelées...)
Folioles trouées, découpées, déchiquetées, minées…
Anomalies de coloration des folioles et des feuilles
Folioles, feuilles mosaïquées (mosaïques et symptômes assimilés)
Folioles, feuilles partiellement ou totalement jaunes (chlorosées), parfois blanches
Folioles, feuilles présentant d'autres colorations (argentées, bronzées, violacées, ternes…)
Taches sur folioles et sur feuilles
Petites taches brunes, beiges… souvent nécrotiques en fin d'évolution
Taches brunes, beiges… plus ou moins étendues, souvent nécrotiques en fin d'évolution
Taches jaunes, chlorotiques
Taches à plages poudreuses, veloutées ; présence d'une moisissure…
Flétrissement, dessèchement, nécrose des folioles et des feuilles (précédés, accompagnés ou non d'un jaunissement)

Racines et collet
Altérations, anomalies des racines et/ou du collet
Jaunissement, brunissement, noircissement des racines, parfois accompagnés d'une altération du collet
Autres altérations et anomalies des racines (subérisation superficielle, points noirs, kystes, galles…)
Altérations diverses du collet et de la portion de tige proche du sol

Altérations, anomalies externes ou internes de la tige
Altérations, chancres sur tige (débutant souvent à partir des plaies de taille)
Autres altérations et anomalies sur tige (brunissement, aspect bronzé, éclatements, émission de racines adventives)
Altérations des vaisseaux et/ou de la moelle (jaunissement, brunissement…)

Anomalies, altérations des fruits
Anomalies de la forme des fruits (déformations, microfissures, fentes, craquelures, perforations, morsures…)
Anomalies de coloration externes ou internes des fruits (marbrure, jaunissement en taches, brunissement plus ou moins marqué…)
Taches, altérations, pourritures plus ou moins étendues
Taches, altérations de taille plutôt limitée
Taches, altérations révélant une localisation particulière (face exposée, cicatrices pédonculaire ou stylaire…)
Taches, altérations plutôt étendues évoluant progressivement en pourriture
Taches, altérations en anneaux, cercles, divers motifs

Principales caractéristiques des agents pathogènes,méthodes de lutte
Les champignons et organismes apparentés
Champignons aériens
F1 -Alternaria tomatophila (ex-Alternaria solani)
F2 -Botrytis cinerea
F3 -Didymella lycopersici
F4 -Mycovellosiella fulva (Fulvia fulva)
F5 -Leveillula taurica
F6 -Oidium neolycopersici
F7 -Phytophthora infestans
F8 -Stemphylium spp.
F9 - Principaux autres champignons parasites des feuilles, rares ou absents en France
Champignons telluriques
F10 -Colletotrichum coccodes
F11 -Fusarium oxysporum f. sp. radicis-lycopersici
F12 -Pythium spp. et Phytophthora spp.
F13 -Pyrenochaeta lycopersici
F14 -Rhizoctonia solani et Thanatephorus cucumeris
F15 -Sclerotinia sclerotiorum et Sclerotinia minor
F16 -Sclerotium rolfsii et Athelia rolfsii
F17 -Thielaviopsis basicola et Chalara elegans
F18 - Principaux autres champignons parasites ou associés aux racines et/ou au collet de la tomate
Champignons vasculaires
F19 -Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici
F20 -Verticillium dahliae et Verticillium albo-atrum
Principaux champignons responsables de pourritures sur fruits
Principales mesures et méthodes de protection limitant la réceptivité des fruits et l'installation des micro-organismes

Les bactéries
Bactéries aériennes
F21 -Pseudomonas syringae pv. tomato
F22 -Xanthomonas spp.
Bactéries plutôt endophytes, vasculaires et/ou telluriques
F23 -Agrobacterium tumefaciens
F24 -Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis
F25 -Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum
F26 -Pseudomonas corrugata
F27 -Ralstonia solanacearum

Les phytoplasmes
F28 - « Candidatus Phytoplasma asteris », « Candidatus Phytoplasma solani »…

Les virus
F29 -Pepino mosaic virus (PepMV)
F30 -Tobacco mosaic virus (TMV)
F31 -Tomato mosaic virus (ToMV)
&nbs

free shipping

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Loading...