Ο Λογαριασμός μου | Στο Καλάθι
Αναζήτηση Προϊόντος: Σύνθετη Αναζήτηση
Embryo Publications Αρχική Σελίδα | Σχετικά με εμάς | Επικοινωνία | Χάρτης Αναζήτησης | Language: English Ελληνικά

Ο Έλληνας καταναλωτής βιολογικών προϊόντων - Μια πανελλήνια έρευνα marketing


Ο ΄Ελληνας Καταναλωτής Βιολογικών Προϊόντων - Μια Πανελλήνια ΄Ερευνα Marketing

Προβολή Μεγαλύτερης Εικόνας

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 002063

Τιμή Τιμοκαταλόγου: 12,00
Η Τιμή μας: 10,80
Κερδίζετε : 1,20 (10%)
9603514497
Χρήστος Φωτόπουλος, Αθανάσιος Κρυστάλλης

Περιγραφή
Reviews

Ο Έλληνας καταναλωτής βιολογικών προϊόντων - Μια πανελλήνια έρευνα marketing

Συγγραφέας: Χρήστος Φωτόπουλος, Αθανάσιος Κρυστάλλης
ISBN: 9603514497
Σελίδες: 160
Σχήμα: 17 Χ 24
Εξώφυλλο: Μαλακό
Έτος έκδοσης: 2003

 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη διεθνή και ελληνική ζήτηση βιολογικών προϊόντων, τα αγοραστικά κίνητρα, οι αιτίες απόρριψης και το προφίλ του Έλληνα καταναλωτή βιολογικών προϊόντων με προτεινόμενες στρατηγικές μάρκετινγκ.


Περιεχόμενα:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ 5
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΧΗΜΑΤΩΝ 6
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 7
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 9

1.ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 15
1.1. Εισαγωγή 15
1.2. Προέλευση και ορισμός της βιολογικής γεωργίας 16
1.2.1. Επίσημη αναγνώριση και νομοθετική ρύθμιση της βιολογικής γεωργίας 18
1.2.2. Ορισμός της έννοιας της βιολογικής γεωργίας 20
1.3. Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της βιολογικής γεωργίας 21
1.3.1. Αναλυτική περιγραφή της σχετικής νομοθεσίας 23
1.3. 1. 1. Ο Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 23
1.3.1.2. Η Βιολογική Γεωργία και η Πολιτική Ποιότητας 24
1.3.1.3. Πεδίο Εφαρμογής του Κανονισμού 25
1.3.1.4. ΚανόνεςΣχετικοί με τη Βιολογική Παραγωγή
στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις 26
1.3.1.5. Οι Κανόνες Σχετικά με τη Μεταποίηση
των Βιολογικών Γεωργικών Προϊόντων 29
1.3.1.6. Η Επισήμανση, το Κοινοτικό Λογότυπο και η Διαφήμιση 30
1.3.1.7. Ελεύθερη Κυκλοφορία στο Εσωτερικό της Ε.Ε. -
Θέσπιση Καθεστώτος Ελέγχου 33
1.3.1.8. Καθεστώς κατά την Εισαγωγή - Συνεργασία Εφαρμογής
του Κανονισμού 36
1.3.1.9. Μελλοντική Εξέλιξη της Νομοθεσίας 38
1.3.2. Ο κανονισμός 2092/91 και η εφαρμογή του στην Ελλάδα 39
1.4. σύντομη περιγραφή της διεθνούς και της ελληνικής βιολογικής αγοράς 42
1.4.1. Η διεθνής αγορά 42
1.4.2. Η ελληνική αγορά 46

2.ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ TOY ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟϊΟΝΤΟΝ 53
2.1. Εισαγωγή 53
2.2. Το προφίλ του διεθνούς βιο-καταναλωτή 54
2.2.1. Ο καταναλωτής βιολογικών προϊόντων 57
2.2.1. 1. Παράγοντες που επηρεάζουν τη διεθνή ζήτηση
βιολογικών προϊόντων 57

3. ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 63
3.1. Εισαγωγή 63
3.2. Μεθοδολογία 64
3.2.1. Επιλογή δείγματος και ερωτηματολόγιο 64
3.2.1.1. Περιγραφή του δείγματος ως προς τις γενικές μεταβλητές 66
3.3. Ανάλυση και εμπειρικά αποτελέσματα 68
3.3.1. Διάκριση μεταξύ "ΜΗ ενήμερων", "ενήμερων, μη αγοραστών" και
"(ενημερων) αγοραστών" βιολογικών προϊόντων 68
3.3.1.1. Οι "μη ενήμεροι" καταναλωτές (18.8% ή 298 ερωτηθέντες) 68
3.3.1.2. Οι "ενήμεροι, μη αγοραστές" βιολογικών προϊόντων
(73.1% ή 1178 ερωτηθέντες) 70
3.3.1.3. Οι "(ενήμεροι) αγοραστές" (8.1% ή 130 ερωτηθέντες) 71
3.3.2. Τμηματοποιηση της ελληνικής αγοράς βιολογικών προϊόντων 80
3.3.3. Προθυμία πληρωμής για τη βιολογική ετικέτα
ως ετικέτα ποιότητας 86
3.3.3.7. Η έννοια της ποιότητας των τροφίμων 86
3.3.3.2. Οι Ετικέτες ως Στοιχεία του Marketing 88
3.3.3.3. Μέτρηση της "Προθυμίας Πληρωμής" (ΠΠ)
για Επιλεγμένα Βιολογικά προϊόντα 90
3.4. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 96

4. ΑΙΤΙΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ, ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ
ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 99
4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 99
4.1.1. Οι "ενήμεροι, μη αγοραστές" βιολογικών προϊόντων
(73% η 1184 μέλη του δείγματος) 99
4.1.2. Εντοπισμός πιθανόν αγοραστών βιολογικών προϊόντων
μέσα στην υπο-ομάδα των μη αγοραστών 102
4.1.3. Ανακεφαλαίωση 110
4.1.3.1. Σύγκριση των Αποτελεσμάτων με Προγενέστερες Μελέτες 111
4.2. Προτεινόμενες στρατηγικές marketing εταιρειών
βιολογικών προϊόντων 118
4.2.1. Διανομή: το ζήτημα της διαθεσιμότητας 119
4.2.2. Τιμή 121
4.2.3. Το "πραγματικό" και το "διογκωμένο" προϊόν:
η δημιουργία πιστών καταναλωτών 122
4.2.4. ΠροώΘηση των βιολογικών προϊόντων: η τελική λύση 122
4.3. Συμπεράσματα 123

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 125
Σύντομα Βιογραφικά Σημειώματα των Συγγραφέων 135

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Περίληψη τεχνικών προδιαγραφών βιολογικής γεωργίας,
σύμφωνα με τον κανονισμό 2092/91 141

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Έντυπο συγκέντρωσης και μηχανογράφησης
ερωτηματολογίου έρευνας αγοράς βιολογικών προϊόντων 145

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ

Κεφάλαιο 2
Πίνακας 1.1: Στρεμματικές ενισχύσεις (σε δρχ/ στρέμμα) στο πλαίσιο
του Καν. Ε.Ε. 2078/92 42
Πίνακας 1.2: Συνολικές βιο-καλλιεργούμενες εκτάσεις στην Ελλάδα, 1998 47

Κεφάλαιο 3
Πίνακας 3.1: Κοινωνικο-δημογραφικό Προφίλ του Συνολικού Δείγματος (n=1612) 65
Πίνακας 3.2: Περιγραφή του Δείγματος με Βάση τις Μεταβλητές
"Αγοραστικής Συμπεριφοράς","Διαιτητικών Συνηθειών" και
"Χρήσης των ΜΜΕ", % 67
Πίνακας 3.3: Ερώτησεις-φίλτρα που χρησιμοποιήθηκαν στο Διαχωρισμό
Αγοραστών και Μη Αγοραστών Βιολογικών Προϊόντων (n=1612) 69
Πίνακας 3.4: Περιγραφή της Υπο-ομάδας των Μη Ενήμερων Καταναλωτών
για τα Βιολογικά Προϊόντα (n=298), ως προς τις Στατιστικά
Σημαντικές Διαφορές τους (Χ2 και ANOVA) με τους Ενήμερους, % 70
Πίνακας 3.5: Περιγραφή της Υπο-ομάδας των Αγοραστών (n=130) ως προς τις
Στατιστικά Σημαντικές Διαφορές τους (Χ2 και ANOVA) με τους Μη αγοραστές, % 72
Πίνακας 3.6: Κοινωνικο-δημογραφικό Προφίλ των Αγοραστών (n=130) 73
Πίνακας 3.7: Περισσότερες Πληροφορίες για τους Αγοραστές [n=130), % 74
Πίνακας 3.8: Περισσότερες Πληροφορίες για τους Αγοραστές (n=130):
Μεταβλητές Σχετικές με την Επιλογή Βιολογικών Προϊόντων, % 76
Πίνακας 3.9: Περισσότερες Πληροφορίες για τους Αγοραστές (η=130):
Μεταβλητές Σχετικές με την Προσωπικότητα των Αγοραστών, % 78
Πίνακας 3.10: Ποσοστό των Αγοραστών-μελών των 4 Νησίδων που (Απολύτως)
Συμφωνούμε 84
Πίνακας 3.11: Συχνότητα κατανάλωσης των βιολογικών προϊόντων υπό εξέταση,
%, 1999 (n=130) 91
Πίνακας 3.12: Δεδηλωμένες Τιμές και Προθυμία Πληρωμής για Επιλεγμένα
Βιολογικά Προϊόντα (n=130) 92
Πίνακας 3.13: Περίληψη Αποτελέσματος της Conjoint Analysis 93
Πίνακας 3.14: Χρησιμότητες και Προθυμία Πληρωμής για Επιλεγμένα Βιολογικά
Προϊόντα Σύμφωνα με την Ανάλυση Conjoint 96

Κεφάλαιο 4
Πίνακας 4.1: Περιγραφή της Υπο-ομάδας των Μη Αγοραστών (n=1184) ως προς τις
Στατιστικά Σημαντικές Διαφορές τους (Χ2 και ANOVA) με
τους Αγοραστές, % 100
Πίνακας 4.2: Αιτίες Μη Αγοράς Βιολογικών Προϊόντων, Υπο-ομάδα των (Ενήμερων)
Μη αγοραστών (n=1184),% 101
Πίνακας 4.3: Ποσοστό των Μη Αγοραστών-μελών των 4 Νησίδων
που (Απολύτως) Συμφωνούν με: 105
Πίνακας 4.4: Κοινωνικο-δημογραφικό Προφίλ του Δείγματος Γενικού Πληθυσμού (κ=865)
και του Συνολικού Δείγματος (n=1612) των δύο μελετών, % 113
Πίνακας 4.5: Κοινωνικο-δημογραφικό Προφίλ των βιο-καταναλωτών (κ=205)
και των Αγοραστών (n=130) 115
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

Κεφαλαιο 1
Σχήμα 1.1: Το Κοινοτικό Λογότυπο Σήμανσης των Προϊόντων της Βιολογικής Γεωργίας
(Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91) 33
Σχήμα1.2: Αριθμός Εκμεταλλεύσεων οι Οποίες Έχουν Πιστοποιηθεί ότι Είναι Βιολογικές
ή σε Μετάβαση 43
Σχήμα1.3: Αριθμός Εκταρίων που Έχουν Πιστοποιηθεί ότι Είναι Βιολογικά ή
σε Μετάβαση 43
Σχήμα 1.4: Συνολική έκταση των βιοκαλλιεργειών στην Ελλάδα, 1994-1998,
στρέμματα 47
Σχήμα 1.5: Γεωγραφική κατανομή των βιολογικά καλλιεργούμενων εκτάσεων, % 48

Κεφαλαιο 3
Σχήμα 3.1: Αποτέλεσμα της Διαχωριστής Ανάλυσης (Discriminant Analysis),
Επιλογή της Λύσης των 4 Νησίδων (n=130) 83

free shipping

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Loading...