Ο Λογαριασμός μου | Στο Καλάθι
Αναζήτηση Προϊόντος: Σύνθετη Αναζήτηση
Embryo Publications Αρχική Σελίδα | Σχετικά με εμάς | Επικοινωνία | Χάρτης Αναζήτησης | Language: English Ελληνικά

Πολλαπλασιαστικό υλικό κηπευτικών


Πολλαπλασιαστικό υλικό κηπευτικών

Προβολή Μεγαλύτερης Εικόνας

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 002073

Τιμή Τιμοκαταλόγου: 37,71
Η Τιμή μας: 33,94
Κερδίζετε : 3,77 (10%)
9789603515395
Ζώης Βασιλείου

Περιγραφή
Reviews

Πολλαπλασιαστικό υλικό κηπευτικών

Συγγραφέας: Ζώης Βασιλείου
ISBN: 9789603515395
Σελίδες: 428
Σχήμα: 17 X 24
Εξώφυλλο: Μαλακό
Έτος έκδοσης: 2004

Περιεχόμενα:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Εισαγωγή 15
1. 1 Πολλαπλασιαστικό Υλικό Κηπευτικών και η Σημασία
της Σποροπαραγωγής 15
1. 2 Εμπόριο Σπόρων, Νόμοι και Εξέλιξη της Σποροπαραγωγής 16
1. 3 Διαχειριστικό Πλαίσιο του Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού 19

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Νομοθετική Υποδομή που Αφορά τις Ποικιλίες και την Παραγωγή και Εμπορία του Πολλαπλασιαστικού Υλικού 21
2. 1 Γενικά 21
2. 2 Κανονισμοί και Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21
2. 2. 1 Κοινοτικός κατάλογος ποικιλιών 23
2. 2. 2 Κοινοτικά δικαιώματα ποικιλιών 24
2. 2. 3 Κανονισμοί και οδηγίες ελέγχου και πιστοποίησης των σπόρων 25
2. 3 Διεθνείς Κανόνες και Ρυθμίσεις 26
2. 3. 1 Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) 26
2. 3. 2 Διεθνής Οργανισμός για την Προστασία των
Δικαιωμάτων του Δημιουργού (UPOV) 27
2. 3. 3 Διεθνής Οργανισμός Ανάλυσης Σπόρων (ISTA) 28
2. 3. 4 Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για τη Γεωργία και τα Τρόφιμα (FAO) 29
2. 4 Νομοθετικές Ρυθμίσεις στην Ελλάδα 30
2. 4. 1 Γενικά 30
2. 4. 2 Νόμος 1564/1985 «Οργάνωση παραγωγής και εμπορίας του
πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών (ΦΕΚ 164 Α') 31
2. 4. 3 Αποδοχή ποικιλιών και εθνικός κατάλογος ποικιλιών κηπευτικών 33
2. 4. 4 Διατήρηση ποικιλιών κηπευτικών 35
2. 4. 5 ’δεια σποροπαραγωγικής επιχείρησης 37
2. 4. 6 Κανονισμοί ελέγχου και πιστοποίησης σπόρων κηπευτικών 38
2. 4. 7 ’δεια εμπορίας 40
2. 4. 8 Κανονισμοί εμπορίας 42
2. 5 Η οδηγία 2002/55/ΕΚ του Συμβουλίου «Περί εμπορίας σπόρων προς
σπορά κηπευτικών» 42

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Υπηρεσία Ελέγχου και Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού 81
3. 1 Γενικά 81
3. 2 Διεύθυνση Εισροών Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Γεωργίας.. 83
3. 2. 1 Επιτελικός ρόλος 83
3. 2. 2 Συντονισμός και διοίκηση της υπηρεσίας ελέγχου και πιστοποίησης 85
3. 2. 3 Διοίκηση της κρατικής παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού 85
3. 3 Ινστιτούτο Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτών 86
3. 4 Σταθμός Ελέγχου Σπόρων 88
3. 4. 1 Αρμοδιότητες 88
3. 4. 2 Μεθοδολογία δειγματοληψιών 88
3. 5 Σταθμός Ελέγχου Αγενούς Πολλαπλασιαστικού Υλικού 91
3. 6 Βιοτεχνολογικό Εργαστήριο 91
3. 7 ΚΕΠΠΥΕΛ 91

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Η Δημιουργία ίων Ποικιλιών 93
4. 1 Οι Αρχές και οι Φάσεις της Παραγωγής 93
4. 2 Ελληνικές Δημιουργίες Ποικιλιών Κηπευτικών 96
4. 3 Οι φορείς Δημιουργίας Ποικιλιών Κηπευτικών 99
4. 3. 1 Ο Δημόσιος Τομέας (ΕΘΙΑΓΕ και Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα) 100
4. 3. 2 Ο Ιδιωτικός Τομέας. (Σποροπαραγωγικές και Εμπορικές Ελληνικές Εταιρείες) 101
4. 4 Οι Φυτογενετικοί Πόροι 103
4. 5 Οι Γενετικώς Τροποποιημένες Ποικιλίες Κηπευτικών 106

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Η Παραγωγή Σπόρων και Λοιπού Πολλαπλασιαστικού
Υλικού Κηπευτικών στην Ελλάδα 109
5. 1 Τα Είδη των Σπόρων 109
5. 2 Διατήρηση των Ποικιλιών και Παραγωγή Υλικού Γενετιστή 111
5. 3 Παραγωγή Σπορών Σποράς 115
5. 3. 1 Κατηγορίες σπόρων σποράς 115
5. 3. 2 Η διαδικασία και τα στάδια παραγωγής 117
5. 3. 3 Οι προϋποθέσεις παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού 119
5. 3. 4 Συμβασιούχοι σποροκαλλιεργητές 122
5. 3. 5 Ποσοτικά στοιχεία παραγωγής σπόρων σποράς 122
5. 4 Ζώνες Προστασίας Σποροπαραγωγής 124
5. 5 Έλεγχος και Πιστοποίηση των Σπόρων Σποράς του Πολλαπλασιαστικού
Υλικού 124
5. 6 Παραγωγή Πολλαπλασιαστικού Υλικού Κηπευτικών εκτός Σπόρων Σποράς 126
5. 7 Αναπαραγωγή Πολλαπλασιαστικού Υλικού Ποικιλιών
Φυτών μη Εγγεγραμμένων στον Εθνικό Κατάλογο 127


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Η Εμπορία Σπόρων και Λοιπού Πολλαπλασιαστικού
Υλικού Κηπευτικών 129
6. 1 Γενικά 129
6. 2 Εμπορία Σπόρων και Επιχειρήσεις Εμπορίας 129
6. 3 Ενδοκοινοτική Απόκτηση και Εισαγωγή Σπόρων από Τρίτες Χώρες 131
6. 4 Έλεγχοι Προσμίξεων Συμβατικών Σπόρων
Κηπευτικών με Γενετικά Τροποποιημένους Σπόρους 132
6. 5 Ποσοτικά Στοιχεία Διακινούμενων Σπόρων 132
6. 6 Το Κόστος Παραγωγής Σπόρων Ποικιλιών Κηπευτικών 139
6. 7 Οι Ανάγκες της Χώρας σε Σπόρους Κηπευτικών και η Κάλυψη τους 140
6. 8 Πατατόσπορος. Γενικά στοιχεία 141
6. 9 Η συμμετοχή των Ελληνικών Ποικιλιών στην Παραγωγή Κηπευτικών 142


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
Παραρτήματα: Νόμοι - Κανονισμοί και Αποφάσεις
για το Πολλαπλασιαστικό Υλικό των Κηπευτικών 145

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.1: ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1564/85 (ΦΕΚ 164 Α').
Οργάνωση παραγωγής και εμπορίας του πολλαπλασιαστικού
υλικού φυτικών ειδών 145

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.2: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 22
(ΦΕΚ 21 Α΄/7-2-2001)
Καθορισμός οργάνων και υπηρεσιών για την εφαρμογή του άρθρου
25 του Ν. 1564/1985 «Οργάνωση παραγωγής και εμπορίας του
πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών» (Α' 164) 181

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.3: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 80
(ΦΕΚ 40Α΄/1990)
Προστασία του φυτικού γενετικού υλικού της χώρας 184

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.4: Τεχνικός Κανονισμός Αποδοχής Ποικιλιών
και Ελέγχου και Πιστοποίησης Σπόρων Κηπευτικών προς Σπορά
(ΦΕΚ 705 Β΄/4-6-2003) 190

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.5: Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου περί Καθορισμού
των Χαρακτηριστικών και των Ελαχίστων Προϋποθέσεων
για την Εξέταση των Ποικιλιών των Κηπευτικών
(ΦΕΚ 827 Β΄/2-7-2002) 232

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.6: Τεχνικός Κανονισμός Αποδοχής Ποικιλιών Ειδών
Κηπευτικών Πεπονιού (Cucumis melo L. ), Καρπουζιού
(Citrullus lanatus L. ), Κολοκυθιού (Cucurbita pepo L), Μελιτζάνας
(Solanum melongena L), Αγγουριού (Cucumis sativus L),
Πιπεριάς (Capsicum anuum L)
(ΦΕΚ 952 B΄/10-7-2003) 253

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.6. Α: ADDENDUM
Χαρακτηριστικά που θα ισχύσουν στο αμέσως προσεχές
μέλλον με νέο σχετικό κανονισμό του Υπουργείου Γεωργίας 277

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.7: Τεχνικός Κανονισμός Αποδοχής Ποικιλιών Πατάτας
(ΦΕΚ 792 Β΄/1986) 285

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.8: Διατηρητές Ποικιλιών Φυτικών Ειδών
(ΦΕΚ 2003 Β΄/4-2-2004) 291

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.9: Χορήγηση ’δειας Σποροπαραγωγικής Επιχείρησης
Απόφαση Υπουργού Γεωργίας Κείμενο κωδικοποιημένο
ΦΕΚ 683 Β΄/1986 και 784 Β΄/1990 301

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.10: Σύμβαση Ανάθεσης Παραγωγής
Πολλαπλασιαστικού Υλικού
Απόφαση Υπουργού Γεωργίας
(ΦΕΚ 442 Β'/1989) 305

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.11: Γενικός Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου
και Πιστοποίησης Σπόρων Σποράς Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας,
Κτηνοτροφικών Φυτών και Οσπρίων, Κηπευτικών και Κονδύλων
Πατάτας για Φύτευση
Κείμενο κωδικοποιημένο βάσει των ΦΕΚ 469 Β΄/87, 716 Β΄/90,
285 Β'/93, 1349 Β΄/99 και 705Β΄/2003.: 307

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.12: Τεχνικός Κανονισμός (παραγωγής και) Εμπορίας
Πολλαπλασιαστικού Υλικού Κηπευτικών εκτός των Σπόρων προς Σπορά
(ΦΕΚ 22 Β΄/1995) 334

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.13: Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης
Κονδύλων Πατάτας για Φύτευση
(ΦΕΚ 1020 Β' / 5-8-2002) 360

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.14: Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης
Κοινοτικών Κλάσεων Κονδύλων Πατάτας για Φύτευση Κατηγορίας
«Βασικού» (ΦΕΚ 130 Β΄/ 24-2-1994) 376

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.15: Προϋποθέσεις χορήγησης αδειών επιχείρησης
εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού
(ΦΕΚ 461 Β΄/1997) 381

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.16: Τεχνικός Κανονισμός Εμπορίας
Πολλαπλασιαστικού Υλικού Φυτικών Ειδών
(ΦΕΚ 184 Β΄/6-4-1988) 388

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.17: Προϋποθέσεις χορήγησης έγκρισης
αναπαραγωγής ποικιλιών φυτών μεγάλης καλλιέργειας,
κτηνοτροφικών φυτών και οσπρίων, κηπευτικών και κονδύλων
πατάτας για φύτευση μη εγγεγραμμένων στον Εθνικό Κατάλογο.
(ΦΕΚ 1212 Β΄/26-8-2003) 394

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.18: Τεχνικός Κανονισμός Ενδοκοινοτικής Απόκτησης
και Εισαγωγών από Τρίτες Χώρες Πολλαπλασιαστικού Υλικού
Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών
(ΦΕΚ 409 Β΄/3-6-1994) 405

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.19: Ελληνικές Ποικιλίες Κηπευτικών
(από Εθνικό Κατάλογο Έτους 2001) 411

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.20: Παράβολα, Ανταποδοτικά Τέλη
και Τιμές Αναφοράς 415

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.21: Απαιτούμενες Προϋποθέσεις για τη Χορήγηση
’δειας Λειτουργίας Φυτωριακής Επιχείρησης και Υποχρεώσεις
των Δικαιούχων
(ΦΕΚ 446 Β΄/1987, Τροπ. ΦΕΚ 624 Β΄/1994) 419

free shipping

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Loading...