Ο Λογαριασμός μου | Στο Καλάθι
Αναζήτηση Προϊόντος: Σύνθετη Αναζήτηση
Embryo Publications Αρχική Σελίδα | Σχετικά με εμάς | Επικοινωνία | Χάρτης Αναζήτησης | Language: English Ελληνικά

Πληθυσμιακή οικολογία - Δυναμική πληθυσμών


Πληθυσμιακή οικολογία - Δυναμική πληθυσμών

Προβολή Μεγαλύτερης Εικόνας

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 001049

Ρωτήστε μας για διαθεσιμότητα και τιμή.
9789608002265
Σαϊτάνης Κωνσταντίνος, Καρανδεινός Μιχάλης
Περιγραφή
Reviews

Πληθυσμιακή οικολογία - Δυναμική πληθυσμών

Συγγραφέας: Σαϊτάνης Κωνσταντίνος, Καρανδεινός Μιχάλης
ISBN: 9789608002265
Σελίδες: 472
Σχήμα: 21 Χ 29
Εξώφυλλο: Σκληρό
Έτος έκδοσης: 2010

 “….δεν έχει πια νόημα να θεωρούμε τη δυναμική των πληθυσμών ως ένα ειδικό τρόπο με τον οποίο βλέπουμε την Οικολογία – είναι ο μόνος τρόπος” (Berryman, 2002).

Το βιβλίο αυτό του Επικ. Καθηγητή του Γ.Π.Α. κ. Κ. Σαϊτάνη και του Ομότιμου Καθηγητή Γ.Π.Α. κ. Μ. Καρανδεινού, απευθύνεται τόσο σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές όσο και σε ερευνητές Οικολόγους, Βιολόγους και Γεωπόνους, αλλά και άλλους επιστήμονες που ενδιαφέρονται για την κατανόηση των θεμάτων της Πληθυσμιακής Οικολογίας.
Καλύπτει με επάρκεια θέματα δυναμικής συμπεριφοράς του πληθυσμού ενός είδους - που μπορεί να αναπτύσσεται με ή χωρίς ενδοειδικό ανταγωνισμό, με ή χωρίς επικάλυψη γενεών - και θίγει εισαγωγικά το θέμα των μεταπληθυσμών.
Παρουσιάζει εκτενώς κλασσικά και νεώτερα υποδείγματα, περιλαμβανομένων των πινάκων ζωής και των μητρών Leslie και Lefkovich.
Περιγράφει επίσης με απλότητα θέματα δυναμικής αλληλεπιδράσεων πληθυσμών δύο ειδών (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, μιμητισμός, αμοιβαιότητα) και τα σχετικά υποδείγματα.

Το εξαιρετικό περιεχόμενο συμπληρώνεται αρμονικά με 194 υψηλής ποιότητας και αισθητικής γραφήματα και εικόνες, 29 πίνακες και αγγλοελληνικό και ελληνοαγγλικό γλωσσάρι. Σε όλα τα κεφάλαια δίδονται πλήθος παραδειγμάτων αλλά και ασκήσεις προς επίλυση.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ορισμοί βασικών εννοιών
Ο πληθυσμός ως κεντρική έννοια της οικολογίας
Γενικές Αρχές της Πληθυσμιακής Οικολογίας
Δυναμική Πληθυσμών και Χωροδιατάξεις
Εφαρμογές της πληθυσμιακής οικολογίας στην πράξη


ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ
Εισαγωγικά στοιχεία
Τύποι υποδειγμάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΥΚΝΟΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΥΞΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
1.1 Εκθετικό υπόδειγμα
1.2 Γεωμετρικό υπόδειγμα
1.3 Σύγκριση εκθετικού και γεωμετρικού υποδείγματος
1.4 Στιγμιαίοι και πεπερασμένοι ρυθμοί μεταβολής
1.5 Υπολογισμός του χρόνου διπλασιασμού
1.6 Περιβαλλοντική τυχαιότητα
1.7 Τυχαία μεταβαλλόμενος πεπερασμένος ρυθμός αύξησης
1.8 Δημογραφική τυχαιότητα
1.9 Παραδείγματα φυσικών πληθυσμών
1.10 Ασκήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΠΥΚΝΟΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΑΥΞΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
2.1 Ενδοειδικός ανταγωνισμός για περιορισμένο πόρο
2.2 Το συνεχές λογιστικό υπόδειγμα
2.3 Τροποποιήσεις του Συνεχούς Λογιστικού Υποδείγματος
2.3.1 Απευθείας Μέτρηση του Ρυθμού Αύξησης
2.3.2 Αυτορρύθμιση με Χρονοϋστέρηση
2.3.3 Επίδραση Allee
2.3.4 Σύνθετο Υπόδειγμα
2.3.5 Η θ-λογιστική καμπύλη
2.3.6 Τυχαίως μεταβαλλόμενη μέγιστη βιοχωρητικότητα
2.4 Ασυνεχές λογιστικό υπόδειγμα
2.5 Υπόδειγμα Ricker
2.6 Υπόδειγμα Beverton-Holt
2.7 Υπόδειγμα Hassell
2.8 Aραχνοϊστογράμματα
2.9 Δυναμική συμπεριφορά και θερμοκρασία
2.10 Η r και η K επιλογή
2.11 Οι σιγμοειδείς καμπύλες στις βιολογικές επιστήμες
2.12 Ασκήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΙΝΑΚΕΣ ΖΩΗΣ – ΜΗΤΡΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
3.1 Εισαγωγή
3.2 Δομή - Ανάλυση Πινάκων Ζωής
3.2.1 Σταθερή Κατανομή Ηλικιών
3.2.2 Καθαρός Ρυθμός Αναπαραγωγής
3.2.3 Μέση Διάρκεια Γενιάς Κοόρτης
3.2.4 Ενδογενής Ρυθμός Αύξησης
3.2.5 Το Παράδοξο του Cole
3.2.6 Αναπαραγωγική Αξία
3.2.7 Οικολογική και Εξελικτική Σημασία της Αναπαραγωγικής Αξίας
3.2.8 Καμπύλες Επιβίωσης
3.2.9 Προσδοκώμενη Διάρκεια Ζωής
3.2.10 Ηλικιακές Πυραμίδες
3.3 Τύποι πινάκων ζωής – Δυσκολίες κατασκευής – Εφαρμογές
3.3.1 Πίνακες ζωής ηλικιακών κλάσεων
3.3.2 Πίνακες ζωής μεγέθους
3.3.3 Πίνακες σταδίων ζωής
3.3.4 Πίνακες ζωής κοόρτης (δυναμικοί ή οριζόντιοι)
3.3.5 Πίνακες ζωής ειδικού χρόνου (στατικοί ή κάθετοι)
3.3.6 Σύνθετοι Πίνακες Ζωής
3.4 Προβολές Πληθυσμών
3.4.1 Προβολή πληθυσμού από τον πίνακα ζωής του
3.4.2 Η μήτρα προβολής του Leslie
3.4.3 Η μήτρα προβολής του Lefkovich
3.5 Ασκήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΕΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ
4.1 Γενικές παρατηρήσεις
4.2 Κατηγορίες διακυμάνσεων
4.3 Διάγνωση διακυμάνσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΜΕΤΑΠΛΗΘΥΣΜΟΙ
5.1 Απλά Υποδείγματα Μεταπληθυσμών
5.2 Αντιστάθμιση του μεγέθους και της πυκνότητας των εμβαλωμάτων
5.3 Παραδείγματα μεταπληθυσμών
5.4 Ασκήσεις


ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
Εισαγωγικά στοιχεία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
6.1 Εισαγωγικά στοιχεία – ορισμοί
6.2 Βιοθέση (niche)
6.3 Μέθοδοι υπολογισμού του εύρους και της επικάλυψης των βιοθέσεων
6.4 Το υπόδειγμα του ανταγωνισμού - Θεωρητική διερεύνηση
6.5 Διάχυτος ανταγωνισμός (diffuse competition)
6.6 Το θ-Λογιστικό υπόδειγμα ανταγωνισμού
6.7 Εργαστηριακά πειράματα ανταγωνισμού
6.7.1 Πειράματα συνύπαρξης ανταγωνιζόμενων ειδών
6.7.2 Πειράματα επικράτησης ενός είδους
6.8 Η Αρχή του Ανταγωνιστικού Αποκλεισμού
6.9 Παραδείγματα ανταγωνιστικού αποκλεισμού στη φύση
6.10 Παραδείγματα συνύπαρξης παρομοίων ειδών στη φύση
6.11 Διαφοροποίηση βιοθέσεων - μετατόπισης χαρακτήρων
6.12 To υπόδειγμα της αναλογίας των πόρων του Tilman
6.13 Ασκήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΘΗΡΕΥΣΗ
7.1 Ορισμοί
7.2 Το υπόδειγμα των ασυνεχών γενεών
7.3 Το υπόδειγμα των Lotka -Volterra για συνεχείς γενιές
7.4 Υπόδειγμα Lotka-Volterra με πυκνοεξαρτημένη αύξηση του θηράματος
7.5 Υποδείγματα Leslie και Gower
7.6 Λειτουργική ανταπόκριση
7.7 Θεωρία της “βέλτιστης αναζήτησης τροφής”
7.8 Ενσωματώνοντας λειτουργική ανταπόκριση τύπου ΙΙ ή ΙΙΙ στο L-V
7.9 Το Υπόδειγμα Rosenzweig-McArthur
7.10 Υπόδειγμα Holling-Tanner
7.11 Το θ λογιστικό υπόδειγμα
7.12 Υποδείγματα θηράματος-θηρευτή με χρονοϋστέρηση
7.13 Εφαρμογές
7.14 Ασκήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΠΑΡΑΣΙΤΙΣΜΟΣ - ΠΑΡΑΣΙΤΟΕΙΔΗ ΕΝΤΟΜΩΝ
8.1 Υπόδειγμα W. R. Thompson
8.2 Υπόδειγμα Nicholson-Bailey
8.3 Ασκήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΜΙΜΗΤΙΣΜΟΣ
9.1 Εισαγωγικά στοιχεία
9.2 Μορφές μιμητισμού
9.2.1 Μπατεσιανός μιμητισμός
9.2.2 Μιλλεριανός μιμητισμός
9.2.3 Εμσλεϊανός ή Μερτενσιανός μιμητισμός
9.2.4 Μιμητισμός του καθαριστή
9.2.5 Βαβιλόβιος μιμητισμός
9.2.6 Γκιλμπερτιανός μιμητισμός
9.2.7 Επιθετικός ή Πεκαμιανός μιμητισμός
9.2.8 Αναπαραγωγικός μιμητισμός
9.2.9 Αυτομιμητισμός
9.2.10 Απόκρυψη
9.3 Υπόδειγμα μιμητισμού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΑΜΟΙΒΑΙΟΤΗΤΑ
10.1 Εισαγωγικά στοιχεία
10.2 Υπόδειγμα αμοιβαιότητας

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Απόδοση όρων στην ελληνική
Απόδοση όρων στην αγγλική
Ευρετήριο όρων
Ευρετήριο αναφερόμενων οργανισμών (λατινική ονομασία)
Ευρετήριο αναφερόμενων οργανισμών (κοινή ελληνική ονομασία)

free shipping

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Loading...